Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Waarborgen en garanties

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Woningbouw (50% contra-garantie rijk)
Bedrag lening Naam van geldnemer Saldo 1-1-2022 Toename Aflossing Saldo 31-12-2022
5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000
5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000 0
5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000
7.000 Stichting Qua Wonen 7.000 7.000
10.000 St. Ouderenhuisvesting Rdam 10.000 10.000
10.000 St. Ouderenhuisvesting Rdam 10.000 10.000
15.000 St. Ouderenhuisvesting Rdam 15.000 15.000
10.000 Stichting Qua Wonen 10.000 10.000
5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000
7.000 Stichting Qua Wonen 7.000 7.000
10.000 Stichting Qua Wonen 10.000 10.000
5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000
5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000
5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000
5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000
20.000 St. Ouderenhuisvesting Rdam 20.000 20.000
10.000 St. Ouderenhuisvesting Rdam 10.000 10.000
10.000 St. Ouderenhuisvesting Rdam 10.000 10.000
25.000 St. Ouderenhuisvesting Rdam 25.000 25.000
5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000
6.000 Stichting Qua Wonen 6.000 6.000
8.000 Stichting Qua Wonen 8.000 8.000
8.000 Stichting Qua Wonen 8.000 8.000
7.500 Stichting Qua Wonen 6.500 5.000 1.500
6.000 Stichting Qua Wonen 6.000 6.000
10.000 Stichting Qua Wonen 10.000 10.000
8.000 Stichting Qua Wonen 8.000 8.000
8.000 Stichting Qua Wonen 8.000 8.000
8.000 Stichting Qua Wonen 8.000 8.000
5.000 Stichting Qua Wonen 5.000 5.000
253.500 Subtotaal 252.500 0 10.000 242.500
100% risico gemeente:
Naam van de geldnemer Doel van de geldlening Saldo 1-1-2022 Toename Aflossing Saldo 31-12-2022
St. Gezondheidscentrum nieuwbouw gezondheidscentrum 5.255 92 5.164
St. Gezondheidscentrum nieuwbouw gezondheidscentrum 1.340 160 1.180
Totaal 6.595 0 252 6.344
Garanties eigen woningen:
Bedrag lening Naam van de geldnemer Doel van de geldlening Saldo 1-1-2022 Aflossing Saldo 31-12-2022
Diverse personen Aankoop eigen woning 577 108 469
Totaal 577 108 469

Langlopende financiële verplichtingen

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder
volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

Leasemaatschappij Datum contract Ingangsdatum Looptijd Merk en type Leaseprijs (excl. BTW)
Roteb Lease 24-1-2018 17-1-2011 132 mnd MB Sprinter CC 310CDI 1156,28 p/m
Roteb Lease 28-2-2019 4-7-2019 72 mnd Nissan E-NV 200 926,13 p/m
Roteb Lease 28-8-2018 17-7-2018 72 mnd Goupil G4 745,00 p/m
Roteb Lease 6-3-2015 18-2-2015 72 mnd Ford Transit CC 310 890,58 p/m
Roteb Lease 6-5-2015 12-3-2015 72 mnd Ford Transit CC 310 1.197,07 p/m
Roteb Lease 24-1-2018 11-11-2015 84 mnd Renault Kangoo 587,94 p/m
Roteb Lease 27-6-2016 2-6-2016 72 mnd Canter CC3S13 2500 1.462,86 p/m
Roteb Lease 19-10-2021 15-9-2021 84 mnd Mitsubishi Fuso Canter 1387,31 p/m
Van Mossel Autolease 23-9-2020 23-7-2021 60 mnd Nissan NP300 Navara 1140,86 p/m
Overige contracten
contract voor startdatum einddatum resterende looptijd contractwaarde resterende verplichting
Groenonderhoud 1-1-2022 31-12-2025 36 mnd 4.448.640 3.336.480
Exploitatie zwembad 1-4-2017 31-3-2027 63 mnd 2.480.120 1.054.051
WMO en leerlingenvervoer 1-8-2022 31-7-2023 7 mnd 929.965 542.480
Onderhoud raadhuis 1-1-2015 31-12-2034 156 mnd 3.681.134 2.380.785

Niet uit de balans blijkende rechten

Eigen bijdrage via het CAK
In deze jaarrekening zijn de van het CAK ontvangen eigen bijdragen van cliënten verantwoord m.b.t. Wmo-voorzieningen, totaal € 211.000. Het CAK is het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat door de wetgever is belast met de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is en derhalve niet valt onder de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant van de gemeente.