Kerngegevens

Kerngegevens

Financiële structuur Rekening 2021 Begroting 2022 na wijz Rekening 2022
Lasten 81.183 87.476 81.960
Baten 82.091 96.455 93.832
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 908 8.978 11.872
Mutaties reserves 1.107 -2.756 -3.245
Gerealiseerd resultaat 2.015 6.223 8.627
Kerngegevens Eenheid 2022
Woonruimten woonruimten 12.575
WOZ-waarde woningen € 1 mln 3.970.500
WOZ-waarde niet-woningen € 1 mln 460.000
Inwoners personen 29.415
Jongeren (< 18 jaar) personen 6.193
Ouderen (> 65 jaar) personen 7.197
Ouderen (75 - 85 jaar) personen 2.701
Huishoudens met laag inkomen huishoudens 3.415
Huishoudens (particulier) huishoudens 12.388
Minderheden personen 1.640
Eenouderhuishoudens huishoudens 1.088
Bijstandontvangers personen 496
Uitkeringsontvangers, incl. bijstand personen 1.470
Leerlingen VO personen 1.262
Oppervlakte land hectaren 768
Oppervlakte binnenwater hectaren 127
Oppervlak bebouwing woonkern hectaren 121
Opp. bebouwing buitengebied hectaren 9
Slechte bodem percentage 1,43
Bedrijven vestigingen 2.825