Investeringen

Investeringen

Investeringen Begroot t/m 2022 Rekening 2022 Geboekt t/m 2022
Programma Overhead
Nieuwbouw op terrein Stormsweg 9 (v. Utrechtweg 36a) 503 98 503
Hertaxatie verzekeringen 13 13 13
Totaal programma Overhead 516 111 516
Programma 2 Woon- en leefomgeving
Grote kruising N210 - doorstroom- en reconstructie 15.123 -238 13.014
Toiletvoorziening park Middenwetering 114 67 117
Vervanging slagbomen, wegmarkering, roodlichtcam. 245
Vervanging vangrailconstructies 5
Vervanging grote zoutstrooiers 86
Vervanging camera Stormpolder(brug) 46 18
Kosten bruggen 2021 93 64 94
Onderhoud fietstunnel weth. Hoogendijk 40 30
Vervanging VRI CG Roosweg/Nieuwe Tiendweg 500 500 500
Vervanging balustrade/leuningen aanbrug Algerabrug 298
Vervanging VRI Boerhaavelaan/Nieuwe Tiendweg 50 50 50
Vervanging snelheidsdisplays en toeristische wegw. 27
Vervanging ponton/aanlegsteiger Waterbus 400 1
Vervanging toplaag aanbrug Algerabrug 132 56
Kosten herstrating 12.210 3.711 11.481
Vervanging WACO-duikers 374 89
Installaties en verlichting fonteinen 22
Baggeren en monitoring waterkwaliteit 170 58 58
Totaal programma 2 Woon- en leefomgeving 29.933 4.213 25.508
Programma 3 Samenleven
Diverse inventaris de Tuyter 190 13 28
Vervanging veld 1 DCV door kunstgras 931 831 831
Vervanging kunstgrasveld 1 bij MHCK 858 744 744
Vervanging ballenvangers 15
Aanleg padelbanen TCK 277 2
Aanleg voorziening scouting 255
Buitenvoorziening jongeren (BOJ's) 3 3
Vervanging veldverlichting MHCK 77 77 77
Aanleg/vervanging skateboardbaan/free-run-park 105 175 175
Herstel schade vloeren Krimpenerwaardcollege 432
Aanpassing speelplaatsen n.a.v. uitvoeringsprogramma speelruimte 1.055 125 624
Voorbereidingskrediet uitvoering IHP 1.000 34 83
Uitbreiding de Wegwijzer 854 854 854
Uitbreiding Mozaiek 227
Onderwijshuisvesting OBS Groeiplaneet incl gym 7.292 971 1.139
Totaal programma 3 Samenleven 13.568 3.826 4.558
Programma 4 Preventie
Totaal programma 4 Preventie
Programma 7 Dienstverlening
Kosten riolering - voorziening 8.889 2.682 4.383
Kosten riolering - klimaatadaptatie 4.093 1.934 3.535
Ruimen en ophogen begraafplaats Waalhoven - fase 2 593 327 327
Wijziging afvalinzameling hoogbouw/dijklinten 90 51 96
Aanpak hondenpoep 50 5 23
Onderhoud vastgoed; niet sportaccommodaties 205 115 132
Onderhoud vastgoed; sport(velden) en -accomm. 138 42 108
Totaal programma 7 Dienstverlening 14.058 5.155 8.604
Totaal investeringen 58.075 13.305 39.186