Investeringen

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Hieronder volgt per programma een overzicht van alle investeringen die de komende 4 jaar op de planning staan. Deze komen zowel uit het investeringsprogramma, als uit andere bronnen (meerjaren onderhoudsplannen en reguliere vervangingen). Het betreft zowel investeringen ten laste van voorzieningen, als investeringen die door middel van afschrijvingen ten laste komen van de exploitatie.

Van de onderstaande investeringen wordt de raad bij de vaststelling van de begroting 2023-2026 specifiek gevraagd om de bedragen voor het jaar 2023 beschikbaar te stellen, zodat in 2023 tot uitvoering overgegaan kan worden.

 

Investeringen Begroting Begroting Begroting Begroting
2023 2024 2025 2026
Programma 1 Bestuur en Veiligheid 177 39 174 2
Vastgoed OK - veiligheid (brandweerkazerne) 177 39 174 2
Programma 2 Ruimtelijk domein 8.032 8.899 8.232 10.143
Vervanging VRI Nwe Tiendweg / Stad en Landschap 200
Vervanging damwanden 100
Vervanging overkapping zoutopslag en -strooiers 15
Vervanging blauwe bollen rotonde Nieuwe Tiendweg 124
Groot onderhoud diverse trappen in Krimpen 29
Vervanging vangrailconstructies binnen Krimpen 5
Vervanging ponton/aanlegsteiger Waterbus 400
Vervanging houten keerwanden Fontijnehof, Goudriaanhof, etc. 31
Vervanging en groot onderhoud bruggen incl. Stormpolderbrug 103 83
Baggeren watergangen 300 300
Vervanging oeverbescherming IJsselboulevard 375
LED-verlichting resterende deel Stormpolder 200
Aanpassing omloop Stoep 3 3 3
Onderhoud en vervanging toplaag, balustrades, etc. aanbrug 132 379
Aanleg rotonde Aalberslaan/Koekoekstraat 200
Herstratingsprojecten (incl. sanering) 3.729 4.856 3.999 5.775
Rioleringsprojecten (klimaatadaptief en "normaal") 3.438 2.981 3.380 3.806
Vastgoed OK - openbare ruimte en verkeer 2 3 1
Vastgoed OK - afval, riolering en begraven 19 14 29 81
Vastgoed OK - volkshuisvesting (Noord 102 en KOV) 71 43 18 77
Programma 3 Maatschappelijk domein 10.063 14.383 8.565 11.361
Diverse inventaris de Tuyter 34 67
Vervanging ballenvangers 13
Vastgoed OK - binnensport 142 356 131 462
Vastgoed OK - buitensport 380 316 56 258
Vastgoed OK - cultuur (Tuyter, musea, monumenten, etc) 185 39 177 39
Kwaliteit zwembad 600
Kwaliteit en duurzaamheid zwembad 960
Vervanging toplaag "van Bronckhorst kunstgrasveld" 50
Vervanging BOJ's 50
Vervanging elektra markt 11
Onderwijshuisvesting IHP (incl. sloop, bouw- en woonrijp) 9.273 12.101 8.187 10.486
Programma 4 Sociaal domein 51 7 20 17
Vastgoed OK - preventie (gebouw UMAM) 51 7 20 17
Overhead 13 35 17 11
Vervanging noodstroomaggregaat raadhuis 29
VG OK - overhead (raadhuis, huisv.buitenr, verz, alg VG) 13 6 17 11
Totaal investeringen 18.336 23.362 17.009 21.535